active 001

คุณสมบัติของผ้า HYBRID Cotton+

       อีกระดับของความเย็นและแห้งสบายในการสวมใส่ ด้วยนวัตกรรมผ้า HYBRID Cotton+ ที่เหนือกว่าผ้า Cotton ทั่วไป ด้วยเทคโนโลยีของเส้นใย HYBRID Fiber ที่ใช้ในการถักทอถึง 3 ชนิดในเนื้อผ้านี้พร้อมการออกแบบลายผ้าทรงสามเหลี่ยม V-Shapeที่ช่วยให้การ ระบายอากาศเป็นไปอย่างดีเยี่ยม (Ultra Comfortable) ยืนยันได้ด้วยผลการทดสอบค่า Q-MAX (W/cm2) ว่าให้ความรุ้สึกเย็นสบายดีเยี่ยม ผ้าผ่านการถักทอด้วยเครื่องจักรเข็มละเอียดพิเศษ (Fine Gauge) ให้ความรู้สึกหนา เนียนนุ่มและให้ผิวสัมผัสที่ลื่นผ้ามีความยืดหยุ่นสูงใส่ได้ทุกกิจกรรมทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง
– Ultra Comfortable รู้สึกแห้ง เย็นสบาย ผ้าระบายอากาศได้ดีเยี่ยม
– Flexibility ผ้ามีความยืดหยุ่นสูง แต่คงทนต่อการซัก ไม่หดหรือย้วยเสียทรง
– Fine Gauge ทอด้วยเครื่องจักรและเส้นใย HYBRID Fiber ความละเอียดสูงถึง 3 ชนิด
coolmode
coolmode
coolmode
coolmode
coolmode
pro 001

คุณสมบัติของผ้า HYBRID Cotton+

       อีกระดับของความเย็นและแห้งสบายในการสวมใส่ ด้วยนวัตกรรมผ้า HYBRID Cotton+ ที่เหนือกว่าผ้า Cotton ทั่วไป ด้วยเทคโนโลยีของเส้นใย HYBRID Fiber ที่ใช้ในการถักทอถึง 3 ชนิดในเนื้อผ้านี้พร้อมการออกแบบลายผ้าทรงสามเหลี่ยม V-Shapeที่ช่วยให้การ ระบายอากาศเป็นไปอย่างดีเยี่ยม (Ultra Comfortable) ยืนยันได้ด้วยผลการทดสอบค่า Q-MAX (W/cm2) ว่าให้ความรุ้สึกเย็นสบายดีเยี่ยม ผ้าผ่านการถักทอด้วยเครื่องจักรเข็มละเอียดพิเศษ (Fine Gauge) ให้ความรู้สึกหนา เนียนนุ่มและให้ผิวสัมผัสที่ลื่นผ้ามีความยืดหยุ่นสูงใส่ได้ทุกกิจกรรมทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง
– Ultra Comfortable รู้สึกแห้ง เย็นสบาย ผ้าระบายอากาศได้ดีเยี่ยม
– Flexibility ผ้ามีความยืดหยุ่นสูง แต่คงทนต่อการซัก ไม่หดหรือย้วยเสียทรง
– Fine Gauge ทอด้วยเครื่องจักรและเส้นใย HYBRID Fiber ความละเอียดสูงถึง 3 ชนิด
1
3
04
4
3