pim thai

‘กิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์’ HYBRID FABRIC ผลิกโฉมวงการเส้นใยสิ่งทอไทยสู่สากล

8-1-2559 16-20-28

‘HYBRID FABRIC’  ผลิกโฉมวงการเส้นใยสิ่งทอไทยสู่สากล
นายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษิท ไฮบริดแฟบริค จำกัด กล่าวว่า จากจุดเริ่มต้นในปี 2490 ห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้ง เตียง ฮง ประกอบธุรกิจค้าขายผ้าในย่านสาเพ็งจนถึงปี 2535 ได้ขยายกิจการมาเป็นผู้ผลิตภายใต้โรงงานใหม่ชื่อบริษัท ที.ที.เอช นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดประกอบธุรกิจการทอผ้าและต่อมาได้ขยายกิจการตัดเย็บครบวงจร ทั้งนี้ ระยะกว่า 10ปีที่อยู่ในแวดวงธุรกิจสิ่งทอโดยเริ่มเข้ามาบริหารธุระกิจสิ่งทอครบวงจรอันดับต้นๆของประเทศไทยโดยมีแนวคิดที่จะมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทำให้เกิดแนวคิดที่จะวิจัยและพัฒนาตั้งแต่วัตถุดิบที่นำ มาผลิตเป็นเส้นด้ายเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเส้นใยใหม่ที่มีคุณภาพมากกว่าเดิมในชื่อ “HYBRID FABRIC” ภายใต้การกำเนินงานของบริษิท ไฮบริด แฟบริค จำกัด

“ปัญหาของวงการผ้าถักในประเทศไทยที่ถือว่ายังพัฒนาไปได้ช้าเมื่อเทียบกับต่างประเทศทั้งๆที่ศักยภาพของประเทศไทยด้านโครงสร้างของวัตถุดิบภาคการผลิต การวิจัยพัฒนา รวมถึงภาคการบริโภคถือว่ามีศักยภาพและความพร้อมไม่แพ้ประเทศอื่นๆ แต่เนื้อผ้าต่างๆที่มีจำหน่ายในประเทศส่วนใหญ่นั้นถือว่าเป็นเพียงผ้าธรรมดา เครื่องจักรที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นรุ่นเก่า ขาดการบำรุงรักษารวมทั้งขาดการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อผู้ผลิตส่วนใหญ่ได้ผลิตผ้าธรรมดาออกมาจำหน่าย จึงประสบปัญหากับสินค้าคู่แข่งจากเพื่อนบ้านที่มีลักษณะเหมือนกันแต่ราคาตํ่ากว่า รวมทั้งผู้บริโภคเกิดความเบื่อหน่ายกับส้นค้าเดิมๆที่มีจำหน่ายมาโดยตลอดหลายสิบปี”

โดย “HYBRID FIBER” มีลักษณะแตกต่างจากเส้นใยทั่วไปตามท้องตลอดอย่างด้วยเทคนิคในการผลิตแบบตีเกลียวยาวเป็นพิเศษช่วยลดการขึ้นขนหลังซักและใช้วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดีเมื่อนำมาถักทอเป็นผ้าแล้วจากนั้นจึงผ่านขึ้นตอนการถักทออันทันสมัย ประกอบด้วยเทคนิคและนวัตกรรมในการทอจากประเทศชั้นนำ เรื่องการทอผ้าอย่างอิตาลี เยอรมันและญี่ปุ่น ด้วยประสบการณ์และความเข้าใจในเรื่องการถักทอผ้า

นายกิตติพงศ์ กล่าว สำหรับในปีนี้มีแผนที่จะประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างแบรด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเตรียมที่จะเข้าระดมทุนจดทะเบียนในตลอดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 3 ปี รวมไปถึงการสร้างโรงงานย้อมสีเอง